Maart 2016

Rita Pestman
Rita Pestman

De Nestor… herstelt!

Het Garmerwolder PvdA-raadslid Rita Pestman vervangt hem

Beste Harm Derk, vanaf deze plaats wens ik je van harte beterschap! Ik hoop dat je snel weer in staat zult zijn om op de publieke tribune te zitten en stukjes te schrijven.

 

 

Het Vluchtelingenvraagstuk

In de gemeenteraad hebben we te maken met een aantal grote dossiers: o.a. de problemen die veroorzaakt worden door de gaswinning en de herindeling met Groningen, lokale zaken. Maar de problemen in de wereld dringen ook tot Ten Boer door. Elke dag brengen de media berichten over de vluchtelingenstromen. De gemeenteraad van Ten Boer heeft een motie van de ChristenUnie en Groen Links aangenomen waarin het college wordt opgeroepen te kijken welke bijdrage onze gemeente op dit punt kan leveren. Als raadslid maak ik me zorgen over wat er in onze samenleving gebeurt. Het lijkt erop dat er in Nederland twee kampen bestaan. Er is een groep die vluchtelingen met open armen wil ontvangen en er zijn mensen die er niet aan moeten denken dat er asielzoekers bij hen in de buurt worden opgevangen. Ik denk dat we reëel moeten zijn. Het is zowel voor ons als voor de vluchtelingen moeilijk: twee verschillende werelden moeten samenkomen. Vluchtelingen hebben onze hulp en ons begrip nodig om zich in ons land thuis te gaan voelen.

En terwijl duizenden vluchtelingen ons land binnenstromen moet een meisje van 14 dat al 8 jaar in Nederland woont ons land verlaten. Ze zit bij mij op school en spreekt uitstekend Nederlands, ze presteert heel goed op school, maar omdat ze niet onder het Kinderpardon valt moet ze weg. Het is onverdraaglijk. Er moet iets aan het Kinderpardon veranderen. Maar dat is landelijke politiek.

Deel deze pagina...
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email